Design: Projectweb
Stichting VermogensPlanning
Home Mission Statement Agenda Portaal Contact
     

Vr 10 juni 2011|Nederbelgenseminar 16 juni 2011
Wo 04 mei 2011|Uitnodiging studieavond ' Juridische aspecten van hedendaagse kunst'
Vr 29 april 2011|Uitnodiging studieavond 'De natuurlijke verbintenis en haar fiscaalrechtelijke implicaties'
Do 07 april 2011|Seminar Nederbelgen
Do 24 februari 2011|"Mogen advocaten liegen?" - Inaugurale Rede Francqui Leerstoel 2010-2011
Di 06 juli 2010|Postgraduaat Estate Planning academiejaar 2010 - 2011.
Vr 29 januari 2010|Aankondiging themadag Rulingbeleid : 24 maart 2010
Vr 06 november 2009|Recente Franstalige handboeken vermogensplanning
Di 28 juli 2009|Postgraduaat Estate Planning Basic opleiding 2009-2010
Ma 27 april 2009|Parlementaire Vraag G. Coëme ivm spaarrichtlijn en belastingparadijzen
Vr 24 april 2009|Wetsvoorstel wijziging Nederlandse Successiewet
Ma 20 april 2009|Opleiding Vorming, behoud en beheer van kunstcollecties
Ma 20 april 2009|Postgraduaat Estate Planning Basic opleiding 2009-2010
Do 30 oktober 2008|Stichting VermogensPlanning verleent haar medewerking aan de studienamiddag 'Nalaten aan het goede doel'.
Vr 08 augustus 2008|De VUB organiseert in samenwerking met ULB en de SVP voor de 2de keer een Postgraduaat in Estate Planning.
Ma 04 augustus 2008|Wijziging huwelijkscontract tijdens het huwelijk - nieuwe wettelijke regeling
Ma 04 augustus 2008|Arrest Grondwettelijk Hof inzake levensverzekeringen
Ma 12 november 2007|Uitnodiging International Multidisciplinary Seminar on Imperative Inheritance Law
Wo 03 oktober 2007|Inschrijvingen Postgraduaat Estate Planning afgesloten
Di 25 september 2007|Stichting VermogensPlanning lanceert Fellowship Program
Ma 06 augustus 2007|Stichting VermogensPlanning organiseert in samenwerking met VUB en ULB een Postgraduaat Estate Planning
Do 28 juni 2007|Uitbreiding Meldingsplicht Witwasoperaties
Vr 22 juni 2007|Schenking Onroerend Goed - Bijkomende slides
Di 12 juni 2007|Hervorming Franse successie- en schenkingsrechten aangekondigd
Wo 06 juni 2007|Rechtspraak inzake sterfhuisclausule
Vr 01 juni 2007|Interessante rechtspraak inzake vrijstellingsregime artikel 60bis Wetboek Successierechten
Vr 01 juni 2007|De Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) is een feit
Vr 25 mei 2007|Studiedagen: Assurance Vie. Quelles nouvelles opportunités?
Di 22 mei 2007|Parlementaire vraag inzake roerende schenkingen met voorbehoud van lijfrente
Ma 21 mei 2007|Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck
Di 15 mei 2007|Annulatie studienamiddag Actuele Knelpunten Vermogensplanning
Vr 11 mei 2007|Erfrecht voor wettelijk samenwonenden
Do 03 mei 2007|Uitnodiging Studienamiddag 'La réforme du divorce. Première analyse'
Do 19 april 2007|Verzoek om prejudiciële vraag inzake verbod van schuldenaftrek bij recht van overgang
Wo 21 maart 2007|Administratieve beslissing met betrekking tot de Belgische aanmerkelijk belangheffing
Di 16 januari 2007|Uitnodiging lezingencyclus 'Kunst en recht'
Di 16 januari 2007|Uitnodiging Studienamiddag 'Het nieuwe afstammingsrecht'
Do 11 januari 2007|Aankondiging - Nieuwe directeur
Vr 08 december 2006|Casussen + oplossingen uiteenzetting Prof. em. M. Coene
Vr 08 december 2006|Artikel 918 BW als mogelijk instrument voor vermogensplanning
Do 07 december 2006|Schenking en huwelijksvoordelen
Wo 15 november 2006|Wetsontwerp tot afschaffing Holding 1929
Di 14 november 2006|Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen
Di 14 november 2006|Europees Hof van Justitie veroordeelt Belgische dividendregeling niet
Vr 20 oktober 2006|Uitnodiging Colloquium 'Negotiating Belgium'
Di 29 augustus 2006|Europese Commissie legt Belgische fiscaliteit onder vuur
Ma 28 augustus 2006|Successierechten op afkoopwaarde levensverzekeringen
Wo 16 augustus 2006|EU-Commissie eist afschaffing fiscaal gunstregime Luxemburgse Holdings 1929
Wo 16 augustus 2006|Erfrecht voor wettelijk samenwonenden
Wo 16 augustus 2006|Website rulingcommissie
Wo 16 augustus 2006|Wetsvoorstel pakt vruchtgebruikconstructies aan
Wo 16 augustus 2006|Afschaffing Vlaamse successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner
Vr 24 februari 2006|Europees onderzoek naar Luxeburgs holding 1929 regime
Vr 24 februari 2006|Uitspraak Hof van Justitie over Nederlandse tienjaarstermijn
Ma 20 februari 2006|Fiscale behandeling van verblijvings- en keuzebeding onder last
Do 16 februari 2006|Fiscale gevolgen van de vernietiging van een beding van verzaking aan het recht van natrekking
Do 16 februari 2006|Overzicht localisatiecriteria registratierechten
Do 16 februari 2006|Rechtspraak over handgift van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik
Do 16 februari 2006|Vlaamse vrijstelling successierechten gezinswoning
Di 17 januari 2006|Besluit Nederlandse Belastingdienst over de fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander 'zwevend vermogen'.
Di 17 januari 2006|Administratieve beslissingen (België) i.v.m. fiscale behandeling irrevocable discretionary trust


 
Disclaimer | All rights reserved
Projectweb