Design: Projectweb
Stichting VermogensPlanning
Home Mission Statement Agenda Portaal Contact
     

 Onze missie

Als onafhankelijke private stichting naar Belgisch Recht, zet Stichting VermogensPlanning zich in om de kennisvorming en het onderzoek inzake vermogensplanning, - fundamenteel en praktijkgericht - te stimuleren en te steunen.

Om de verspreiding van kennis en de creatieve dialoog te bevorderen, verzorgt de Stichting opleidingen, seminars, colloquia en 'in house' trainingen.

Kwaliteit zonder franjes, is hierbij het motto.

Naast eigen publicaties, werkt Stichting VermogensPlanning tevens mee aan diverse publicaties over vermogensplanning.

De Stichting wenst daarenboven op een constructieve wijze deel te nemen aan het maatschappelijke debat over de regelgeving en praktijk op het terrein van de vermogensplanning, in Vlaanderen, BelgiŽ en Europa.

Stichting VermogensPlanning stelt zich hierbij ten dienste van al wie zich met vermogensplanning bezighoudt of hier belangstelling voor heeft.

 
Disclaimer | All rights reserved
Projectweb